ÇEVRE YÖNETİMİ HİZMETİ

ISIS Çevre, çevre mevzuatının gereklilikleri doğrultusunda çevre yönetimi hizmeti sunar.

Bu hizmet, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi’ne dayalı olarak uzman kadromuz tarafından yerine getirilir.

İşletmelerin kuruluş aşamasından üretime geçme aşamasına kadar çevre mevzuatı kapsamında almak zorunda oldukları izin ve lisansları ISIS Çevre’nin tesislere atayacağı “Çevre Görevlisi” ile Çevrimiçi Çevre izinleri sistemi üzerinden başvurularak yönetilir.

Çevre Yönetim Hizmeti ile;

 • İşletmelerin «Çevre Bilgi Sistemine» kayıt edilmesi
 • ÇİLY kapsamında yer alan işletmelere «Emisyon , Gürültü , Atık Su Desarjı, Derin Deniz Desarjı» konulu Çevre İzinlerinin alınması
 • ÇED, görüş, kapsam dışı ve muafiyet yazılarının Alınması
 • İl müdürlüğü uygunluk yazılarının alınması,
 • Geçiçi Faaliyet Belgelerinin alınması,
 • Çevre İzin ve Lisans Belgelerinin alınması,
 • Aylık Değerlendirme Raporlarının hazırlanması
 • Yıllık İç Tetkiklerin Yapılması ve Raporlanması,
 • Çevre Mevzuatları Kapsamında Uygunsuzlukların Tespiti ve Raporlandırılması,
 • Endüstriyel (Tehlikeli & Tehlikesiz) Atık Yönetim Planlarının Hazırlanması,
 • Çevre Mevzuatları Kapsamında Eğitim Çalışmalarının Yapılması,
 • Çevre Mevzuatları Kapsamında Beyan / Bildirim Yükümlülüklerinin Yerine

Getirilmesi,

 • Atık Gönderim Çalışmalarının Organizasyonu,
 • Atıkların kaynağında ayrıştırılmasında rehberlik edilmesi
 • İkiz Çevre Dosyalarının hazırlanması ve takip edilmesi
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya İl Müdürlükleri tarafından

yapılan denetimlere eşlik edilmesi

 • Çalışanlara eğitim verilmesi ve özendirici çalışmaların düzenlenmesi,
 • İşlerini sizinle birlikte sizin adınıza yürütürüz.

(Belge no:ÇYDB-9046) 

PERSONEL EĞİTİMLERİ

Personel eğitimleri ile çalışanlara bilgi desteği verilir ve de süreçlere dahil olmaları teşvik edilir.

Eğitim bitiminde katılımcılar için kısa bir test sınavı uygulanıp «Başarı veya Katılım» belgeleri hazırlanır ve tarafınıza iletilir.

Çevre Yönetimi ve Enerji eğitimi; Çalışanlara çevre ve enerji konularda bilgileHizmeti kapsamında;

Personel Çevre ndirici eğitim çalışmalarının yapılması ve özendirici faaliyetlerin düzenlenmesi için yüksek çevre bilincinin tesis içi ve dışında kazandırılmasını sağlamak için çevre uygulamalarının nasıl olması gerektiği anlatılacaktır.

Ayrıca

 • Personel Sürdürülebilir Turizm ve Çevre Eğitimi de ayrıca talep edilebilen eğitimlerimizdir.

YEŞİL YILDIZ DANIŞMANLIĞI

Yeşil Yıldız, Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi, sürdürülebilir turizm kapsamında, çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik tesislerin çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve özendirilmesi amacıyla Turizm ve Kültür Bakanlığı kontrolünde gerçekleştirilen bir eko etiketleme çalışmasıdır.

Yeşil Yıldız Sertifikası mevcut ve yeni konaklama tesislerine verilebilmektedir. ‘’Yönetim’’, ‘’Eğitim’’, ‘’Ekolojik Mimarlık’’,  ‘’Enerji’’ gibi başlıkları içeren 10 ana kategoriden oluşan bir sertifikalandırma sisteminden alınacak puanların değerlendirilmesi ile sonuçlandırılmaktadır. DEVAMI...

TRAVELIFE DANIŞMANLIĞI

Travelife uluslararası sürdürülebilirlik sertifika programıdır. Dünya çapında 1300 üye otelin çevresel, sosyal ve ekonomik konulardaki etkilerini iyileştirmeye yardım etmiş bir programdır. Travelife standartlarını sağlayan oteller, bu başarılarını misafirlerine sergilemek amacıyla Travelife ödülüne sahip olurlar. Travelife, seyahat endüstrisi tarafından konaklama tesislerinin sürdürülebilirliğini arttırmak amacıyla uygun fiyatlı ve adil bir sistem olarak dizayn edilmiştir. Bu ödülü almak için üye olunması ve ödül DEVAMI...

EU ECOLABEL DANIŞMANLIĞI

Avrupa Ecolabel işletmelerin çevreye duyarlı ürün ve hizmet üretmeye ve pazarlamaya teşvik etme amacında olan gönüllü bir etiketlendirme ve standart programıdır. Halen Avrupa Ecolabel sistemi, çok geniş bir yelpazede ürün ve hizmeti kapsamakta ve her gün sisteme yeni ürün ve hizmetler eklenmektedir. EU Ecolabel: Ecolabel sistemi, kamuya açık, şeffaf ve ayrımcılık gözetmeyen bir sistemdir. Bu özellikleri sayesinde, her bir ülkedeki her bir ürün grubu için ürünlerine Ecolabel etiketini takmaya DEVAMI...