MİSAFİR GÜVENLİĞİ

Misafir güvenliği işletmenize özgü ana başlıklar altında ve ilgili tedarikçilerin kapsamına göre değerlendirilecektir.

Genel Güvenlik İşletme içerisinde misafirlerin sağlıklarını ve vücut bütünlüğünü etkileyebilecek bazı tehlikeler bulunmaktadır. Bu tehlikelerin bazıları: – Kayma, – Bir şeyin çarpması, fırlaması, – Bir şeye çarpma, – Aynı seviyede düşme, – Elektrik çarpması, – Bir şeyin batması, kesmesi sayılabilir. Misafir güvenliği kontrolü sırasında, işletme içerisindeki yukarıda sayılan ya da sayılmayan tehlikelerin varlığı kontrol edilerek raporlanacaktır. Bu DEVAMI...

HAVUZ GÜVENLİĞİ

Havuz ve havuz sularının kalitesi uygun olmadığı takdirde su kaynaklı hastalıklar, kazalar görülmektedir. İnsanların topluca girdikleri havuz ve havuz sularının kontrolü, ortamın teknik ve hijyenik şartlarının tespiti, uygun halin devamının sağlanması ve uygun olmayanların ıslah çalışmalarının takibi ve kontrolü yapılmaktadır.

Yüzme havuzu işletilmesinde uyulması gereken teknik ve hijyenik şartların kontrolü esas alınarak, -Havuz fiziki Şartlarının kontrolü, -Havuz güvenliği tedbirleri kontrolü, DEVAMI...

UZMAN DESTEĞİ

İşletmelerde çeşitli nedenlerle meydana gelebilecek kaza ve hastalık durumlarında; durum ve neden tespiti yapmak ve olabilecek daha büyük rahatsızlıkların önlenmesi amacıyla ISIS tarafından işletmenize özel uzman desteği verilecektir. DEVAMI...